HAKKIMIZDAFaaliyet alanları

Planlama, proje, teknik müşavirlik hizmetleri

 Kent planlaması

 Yerleşim birimi planlaması

 Çevre, peyzaj projelendirme, planlaması ve tasarımı

 Harita çıkarımı

 Karayolları, demiryolları, havaalanları planlama ve tasarımı

 Köprüler, tüneller, yeraltı yapıları planlama ve tasarımı

 Temel mühendisliği planlama ve tasarımı

 Limanlar, rıhtımlar, diğer kıyı tesisleri planlama ve tasarımı

Planlama, proje, teknik müşavirlik hizmetleri

 Karayolları, demiryolları ve havaalanı yapımı

 Köprüler, tüneller, yeraltı yapıları ve temeller

 Limanlar, rıhtımlar, diğer kıyı ve deniz iç tesislerinin yapımı

 Su getirme ve depolama tesisleri yapımı ( terfi ve isale hatları ile gömme ve ayaklı su depoları)

 Sulama, drenaj, kanalizasyon tesisleri yapımı

 Su arıtma tesisleri, Atıksu arıtma tesisleri yapımı

 Su yapıları yapımı (barajlar, göletler, regülatör, dolu savaklar, su alma tesisleri v.s.)

 Fabrikalar ve sanayi tesisleri yapımı